Izdelava spletne strani

Uvod Spletno stran izdelamo v jeziku HTML, potem jo v jeziku CSS oblikujemo in nato s pravim programskim jezikom JavaScript animiramo oz. naredimo odzivno za uporabnika. HTML HTML (HyperText Markup Language) je jezik, za ustvarjanje spletnih dokumentov oz. strani....

AppInventor

AppInventor je aplikacija/program, ki nam omogoča izdelavo aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Aplikacije je spletna in se vanjo lahko prijavimo kar z Googlovim računom s klikom na ikono Create apps/Izdelaj aplikacije. Namestitev Za izdelavo...

Digitalna (ne)-varnost

Za uvod posnetek o tem, kakšne podatke shranjujejo mobilni ponudniki o nas https://www.ted.com/playlists/130/the_dark_side_of_data.  

JavaScript

JavaScript je programski jezik, ki se uporablja za to, da lahko spletno stran naredimo aktivno. To pomeni, da ob klikih, potegih, vnosih besedila… spreminjamo izgled ali vsebino spletne strani. Tako lahko izdelamo npr. igro ali kakšno drugo bolj ali manj...

Povezave

Nekaj koristnih povezav Slovenske HTML https://sl.wikipedia.org/wiki/HTML HTML4 – Matjaž Zaveršnik http://mrvar.fdv.uni-lj.si/sola/VIS2/html/htmlslo.htm http://osnovehtml.awardspace.com/index.php CSS https://sl.wikipedia.org/wiki/CSS...

HTML datoteke

HTML datoteke za prenos Datoteke preneseš na svoj računalnik tako, da klikneš na ime datoteke, nato pa na Download. ogrodje.html index-HTML5.html index-CSS.html seznam.html opisni_seznam.html tabela.html urnik.html lorem_ipsum.html Java Script console-log.html –...

Kako izdelam spletno stran

HTML, CSS, JavaScript Za izdelavo spletne strani lahko uporabljamo različne sisteme (WordPress, Joomla pa tudi FaceBook in druge), ki nam omogočajo njeno hitro izdelavo in pri njih običajno poznavanje kodiranja ni potrebno. Vendar pa je poznavanje osnov izdelave...

Razni programi

PROGRAMI, KI JIH UPORABLJAM PRI SVOJEM DELU Pisarna Grafika Multimedija Splet Programiranje Drugi programi Učenje Paketi programov PISARNA: Ime programa Opis Slovenščina Licenca Open Office Zelo dober pisarniški paket da free LibreOffice Izhaja iz OpenOffica –...